Trets característics de la indumentària dels segles XVIII i XIX

 

 

ROBA DEL SEGLE XVIII:

 

Roba de dona:

- La part superior del vestit podia ser indistintament igual o diferent de la inferior.

- No portaven camalets sota la falda.

- Les joies que portaven eren grans i vistoses, amb pedreries i perles.

 

Roba d'home:

- Portaven saragüells de dos tipus:

a.- De llavor: blancs de fil.

b.- Per vestir: de llana que es Cuadro de texto: Roba del segle XIX
  en una exposició.
posaven sobre els anteriors.

- Els pantalons que portaven eren ajustats, arribaven fins el genoll i eren de diversos colors i teles.

 

ROBA DEL SEGLE XIX:

 

Roba de dona:

- Les teles que usaven eren menys riques i vistoses que en l'època anterior.

- La dona anava molt tapada i usava colors foscs.

- Com en l'època anterior, la part superior del vestit podia ser igual o distinta a la inferior.

- Les joies eren més xicotetes i menys vistoses que al segle XVIII.

 

Roba d'home:

- Els pantalons arribaven fins el turmell. Eren foscs i rects.

- Portaven camisa i jupetí o camisa i brusa.

- La brusa es podia portar agarrada amb la faixa o per fora.

 

 

 

Per a obtenir una breu descripció d'alguna peça de vestir fes clic al menú de l'esquerra sobre la roba que desitges i a continuació sobre la peça de vestir en concret.